Chat

Các câu hỏi thường gặp


Nhận thực phẩm ngay

Để được hỗ trợ thực phẩm ngay lập tức, hãy tìm ngân hàng thực phẩm địa phương của quý vị. Quý vị cũng có thể gọi số 2-1-1, một đường dây trợ giúp thông tin để được giới thiệu đến dịch vụ chăm sóc trẻ em, nhà ở vừa túi tiền hoặc nơi tạm trú, hỗ trợ tiền mặt, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác.

Đăng ký CalFresh

Tôi sẽ nhận được phúc lợi nhanh hay chậm?

Quận của quý vị có 30 ngày để phê duyệt hoặc từ chối trường hợp của quý vị. Một số người có thu nhập rất thấp có thể nhận được dịch vụ nhanh, và hồ sơ của họ sẽ được xử lý trong 3 ngày. Vì đại dịch, các quận đang nhận được lượng đơn đăng ký cao hơn bình thường. Có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường để nhận được phản hồi. Nếu đã hơn hai tuần và quý vị không nhận được bất kỳ thư hay cuộc gọi điện thoại nào từ quận của quý vị, hoặc quý vị muốn liên hệ với văn phòng quận của mình, quý vị có thể tìm thấy số điện thoại của họ ở đây.

Tôi vừa mất việc - điều đó ảnh hưởng như thế nào đến đơn đăng ký CalFresh của tôi?

Quý vị chắc chắn có thể đăng ký nhận CalFresh nếu quý vị vừa bị mất việc làm. Nếu thu nhập của quý vị gần đây đã ngừng, quận của quý vị sẽ chỉ tính bất kỳ khoản thanh toán cuối cùng nào quý vị nhận được trong 30 ngày vừa qua để tính toán quý vị sẽ nhận được bao nhiêu phúc lợi CalFresh trong tháng đầu tiên. Nếu quý vị vẫn có bất kỳ thu nhập nào, các phúc lợi hiện tại của quý vị sẽ chỉ dựa trên thu nhập đó, chứ không phải dựa trên thu nhập đã ngừng. Quý vị nên cung cấp bằng chứng về bất kỳ khoản tiền nào quý vị nhận được trong 30 ngày vừa qua nếu có thể.

Việc đó là không bắt buộc, nhưng có thể hữu ích nếu quý vị cung cấp bất kỳ bằng chứng nào mà quý vị có cho thấy thu nhập của quý vị đã ngừng. Đây có thể là một lá thư, hoặc hình chụp màn hình email hoặc văn bản từ chủ lao động của quý vị, giải thích rằng quý vị không còn làm việc nữa. Nếu quý vị không thể lấy giấy tờ chứng minh, hãy viết một lá thư giải thích rằng quý vị hiện không làm việc. Đảm bảo bao gồm ngày cuối cùng quý vị làm việc, ký tên và ghi ngày tháng.

Nếu tôi vẫn có việc làm nhưng không có giờ làm và không được trả lương, tôi nhập thông tin gì về thu nhập của tôi?

Nếu thu nhập của quý vị đã giảm hoặc ngừng, quý vị có thể tải lên bằng chứng thu nhập trong 30 ngày vừa qua thông qua getcalfresh.org/docs. Nếu thu nhập của quý vị đã tăng lên và quý vị không chắc mình có cần báo cáo những thay đổi hay không, quý vị có thể gọi cho quận của mình để biết thêm thông tin. Quý vị có thể tìm thấy thông tin liên lạc của họ ở đây.

Tôi cần phải biết thông tin gì về CalFresh và trợ cấp thất nghiệp?

Quý vị có thể nhận được CalFresh và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc, miễn là số tiền quý vị nhận được từ trợ cấp thất nghiệp không vượt quá giới hạn thu nhập của CalFresh. Quý vị có thể bắt đầu đăng ký CalFresh và chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu xem quý vị có vượt quá giới hạn hay không. Việc nhận CalFresh sẽ không ảnh hưởng đến số tiền quý vị nhận được từ trợ cấp thất nghiệp.

Nếu quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn chưa nhận được tiền từ trợ cấp thất nghiệp, quý vị không cần phải báo cáo điều đó trong đơn đăng ký CalFresh của mình. Nếu quý vị nhận được CalFresh ngay bây giờ và đã bắt đầu nhận được trợ cấp thất nghiệp hoặc số tiền quý vị nhận được đã thay đổi, chúng tôi khuyến cáo quý vị nên liên hệ với văn phòng CalFresh tại quận của quý vị để cho họ biết về những thay đổi thu nhập của quý vị. Họ sẽ cung cấp cho quý vị các bước tiếp theo dựa trên hoàn cảnh của quý vị.

Tôi nên nộp những giấy tờ gì cùng với đơn đăng ký?

Các tài liệu quý vị cần phải nộp tùy vào hoàn cảnh của quý vị. Khi quý vị đăng ký trên GetCalFresh.org, quý vị sẽ được cung cấp một danh sách các giấy tờ được đề nghị để nộp. Những giấy tờ này thường được yêu cầu để nhận CalFresh:

  • Một bản sao ID của quý vị
  • Giấy tờ chứng minh bất kỳ khoản thu nhập nào
  • Giấy tờ chứng minh tư cách nhập cư cho (đối với người không phải công dân)
  • Giấy tờ chứng minh tư cách sinh viên (đối với sinh viên đại học)

Các giấy tờ này là không bắt buộc nhưng có thể giúp tăng số tiền phúc lợi của quý vị:

  • Giấy tờ chứng minh chi phí nhà ở
  • Giấy tờ chứng minh số tiền chu cấp nuôi con mà quý vị thanh toán
  • Giấy tờ chứng minh chi phí chăm sóc con/người phụ thuộc mà quý vị thanh toán
  • Nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên hoặc có khuyết tật, giấy tờ chứng minh chi phí y tế.

Nếu quý vị không thể lấy được giấy tờ chứng minh, văn phòng CalFresh nói chung sẽ chấp nhận một bản tuyên bố bằng văn bản giải thích về hoàn cảnh của quý vị - hãy đảm bảo rằng nó đã được ký tên và ghi ngày tháng. Việc gửi tất cả các giấy tờ của quý vị cùng với đơn đăng ký có thể giúp quý vị không cần phỏng vấn (đến hết tháng 3) và được phê duyệt nhanh hơn.

Tôi nghe rằng văn phòng quận đóng cửa - tôi nên chờ đợi điều gì?

Hầu hết các văn phòng quận hiện nay đã mở cửa, nhưng quý vị không cần phải trực tiếp đến văn phòng CalFresh để nhận phúc lợi. Sau khi quý vị đăng ký trực tuyến, tất cả nội dung liên lạc của quý vị với quận có thể là qua điện thoại hoặc qua thư. Thậm chí quý vị có thể yêu cầu gửi thẻ EBT qua đường bưu điện cho quý vị.

Sử dụng và duy trì Calfresh

Tôi có thể sử dụng trực tuyến thẻ EBT không?

Tin tốt! Quý vị có thể sử dụng thẻ EBT để mua thực phẩm trực tuyến tại Amazon và Walmart. Truy cập Amazon hoặc Walmart để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của nó. Rất tiếc, quý vị không thể sử dụng CalFresh để thanh toán chi phí giao hàng. California đang nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận nhiều cửa hàng thực phẩm hơn — hãy kiểm tra lại để biết thông tin cập nhật.

Tôi có cần thông báo cho quận nếu tôi mới chuyển nhà không?

Quý vị không cần báo cáo việc thay đổi địa chỉ nếu quý vị đã tạm thời chuyển nhà do đại dịch. Nếu quý vị biết quý vị sẽ không trở lại địa chỉ cũ, quý vị có thể gọi cho quận của mình để thông báo cho họ biết quý vị đã chuyển nhà. Quý vị có thể tìm thấy thông tin liên lạc của họ ở đây.

Tôi có thể báo cáo những thay đổi về thu nhập của tôi bằng cách nào?

Nếu thu nhập của quý vị đã giảm hoặc ngừng, quý vị có thể tải lên bằng chứng thu nhập trong 30 ngày vừa qua thông qua getcalfresh.org/docs. Quận của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị thêm thông tin về thời điểm quý vị phải báo cáo về tăng thu nhập. Nếu thu nhập của quý vị đã tăng lên và quý vị không chắc mình có cần báo cáo những thay đổi hay không, quý vị có thể gọi cho quận của mình để biết thêm thông tin.

Tôi có cần gửi báo cáo gia hạn như SAR 7 không?

Có, phải nộp Báo Cáo Nửa Năm (SAR 7) đối với CalFresh 6 tháng sau khi quý vị làm đơn đăng ký. Ví dụ: Báo cáo SAR 7 của quý vị sẽ đến hạn vào tháng 6 nếu quý vị đăng ký CalFresh vào tháng 1 (trừ khi mọi người trong hộ gia đình quý vị 60 tuổi trở lên hoặc có khuyết tật). Nếu quý vị có thắc mắc về thời điểm đến hạn báo cáo SAR 7, hãy gọi cho văn phòng quận của quý vị.

Thay thế thực phẩm bị mất hoặc hư hỏng

Tôi có thể thay thế phúc lợi của mình bằng cách nào?

Bạn có thể yêu cầu phúc lợi thay thế cho thực phẩm mà

  • bạn mua bằng CalFresh
  • bạn làm mất hoặc bị hư hỏng trong tình huống khẩn cấp (hỏa hoạn, thiên tai, mất điện, v.v.)

Hãy làm theo các bước sau: