Chat

Sau đây là cách hoạt động của CalFresh.

Nộp đơn

Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị từng bước. Quy trình này sẽ mất khoảng 10 phút.

Nộp giấy tờ chứng minh hoàn cảnh của quý vị.

Trường hợp này bao gồm các giấy tờ như ID, biên nhận tiề lương, hoặc biên nhận tiền thuê nhà của quý vị. Quý vị có thể thực hiện việc này trong khi đăng ký hoặc quay lại trang web này vào bất kỳ lúc nào trong vòng 30 ngày tới.

Chúng tôi sẽ cho quý vị biết cần gửi giấy tờ gì ở cuối đơn đăng ký dựa trên các câu trả lời quý vị đã cung cấp cho chúng tôi.

Những giấy tờ này thường được yêu cầu để nhận CalFresh:

  • Một bản sao ID của quý vị.
  • Giấy tờ chứng minh bất kỳ khoản thu nhập nào.
  • Giấy tờ chứng minh tư cách nhập cư cho (đối với người không phải công dân).
  • Giấy tờ chứng minh tư cách sinh viên (đối với sinh viên đại học).

Các giấy tờ này là không bắt buộc nhưng có thể giúp tăng số tiền phúc lợi của quý vị:

  • Giấy tờ chứng minh chi phí nhà ở.
  • Giấy tờ chứng minh tiền chu cấp nuôi con đã thanh toán.
  • Giấy tờ chứng minh tiền chăm sóc con/người phụ thuộc đã thanh toán.
  • Nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên hoặc có khuyết tật, giấy tờ chứng minh chi phí y tế.

Nếu tôi không lấy được giấy tờ chứng minh thì sao?

Cho công tác viên phụ trách của quý vị biết trong cuộc phỏng vấn. CalFresh nói chung sẽ chấp nhận tuyên bố có tuyên thệ như cách cuối cùng nếu quý vị không thể lấy được các giấy tờ cần thiết.

Nếu quận của quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, họ sẽ gọi cho quý vị.

Một công tác viên có thể gọi nếu họ cần thêm thông tin hoặc làm rõ.

Nhận tiền để mua thực phẩm.

Nếu được duyệt, quý vị sẽ nhận được thẻ EBT có tiền để mua thực phẩm trong vòng 30 ngày.

Nếu quý vị được duyệt nhận CalFresh, quý vị thường sẽ nhận được hai lá thư riêng biệt với:

  • 1. Thẻ EBT của quý vị
  • 2. Số PIN của quý vị

Cũng giống như thẻ ghi nợ, quý vị sẽ cần số PIN để sử dụng thẻ EBT.

Thẻ EBT được chấp nhận tại hầu hết các cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tạp hóa, và chợ nông sản. Số tiền phúc lợi của quý vị sẽ được nạp lại vào thẻ của quý vị mỗi tháng.

Nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật, hoặc quý vị không có khả năng tiếp cận thiết bị nấu ăn, quý vị cũng có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bữa ăn được chuẩn bị sẵn của CalFresh.

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng EBT

Quý vị có thể đủ điều kiện cho Dịch Vụ Nhanh, cho quận của quý vị có 3 ngày để xử lý đơn đăng ký của quý vị.

Quý vị có thể đủ điều kiện nếu: hộ gia đình của quý vị có thu nhập hàng tháng dưới $150 và hiện có dưới $100 ngay lúc này; hoặc thu nhập hàng tháng kết hợp của hộ gia đình của quý vị và số tiền hiện có ít hơn tiền thuê nhà và tiền dịch vụ tiện ích hàng tháng kết hợp của hộ gia đình quý vị; hoặc quý vị là người nhập cư hoặc công nhân nông trại thời vụ và hiện có ít hơn $100 ngay lúc này.

Nếu quý vị cần thực phẩm ngay bây giờ, quý vị cũng có thể liên hệ với ngân hàng thực phẩm tại địa phương của quý vị.